Trakční výtah

trakcni-vytah

Lanové výtahy, označované také jako trakční výtahy, mají kabinu zavěšenou na soustavě lan. Tažení kabiny vedené mezi vodítky je zajišťováno třecí silou na lana přes trakční kotouč výtahového stroje pomocí vyvažovacího závaží, přičemž pohyb kabiny je ulehčován vyvažovacím závažím.

U všech typů trakčních výtahů je zajištěn maximální komfort jízdy pomocí kvalitních výtahových strojů řízených frekvenčním měničem.

Technické možnosti trakčního výtahu

Frekvenční řízení výtahových strojů umožňuje plynulou jízdu, energetickou úsporu a prodlužuje jejich životnost. Vyrábíme a dodáváme trakční výtahy o nosnosti od 150 kg do 10 tun.

Tyto výtahy mohou být se strojovnou umístěnou nad šachtou, vedle šachty, případně bez strojovny, kdy je stroj umístěn ve výtahové šachtě, a to hlavně v objektech, u kterých nelze stavebně řešit strojovnu.

Trakční výtah a jeho výhody

Tento typ výtahu, u kterého funguje princip rovnováhy, je využíván nejčastěji. Je preferovanou volbou do panelových domů a z důvodu úspory provozních nákladů často nahrazuje bubnový výtah.

Pokud by vás o trakčních výtazích zajímalo více informací, kontaktujte nás a domluvte si schůzku přímo u nás v provozovně firmy.