Pohony výtahů

Stroje bezpřevodové

Bezpřevodové stroje se synchronním el. motorem. Horní koncepce výtahových strojů s vyšší účinností, sníženým energetickým záběrem a sníženou hlučností. Frekvenční regulátor otáček zajišťuje plynulost rozjezdů, dojezdů a kvalitní chod výtahu.

Výtahy s bubnovým pohonem

Bubnové výtahy jsou výtahy bez protizávaží, které je z původního výtahu zcela zdemontováno. Tím je možno kabinu výtahu prodloužit na celou hloubku výtahové šachty a případně vybudovat protistanici. Největší výhodou tohoto pohonu je možnost maximálního využití prostoru šachty.

Samozřejmostí je řízení otáček frekvenčním měničem, který podstatně zpřesní zastavování ve stanicích, odstraněním rázů prodlouží životnost výtahového stroje a zvýší komfort jízdy. Novinkou mezi bubnovými výtahy jsou výtahy zavěšené na plochá lana.

Lanový trakční pohon (SASSI, SICOR)

Lanové výtahy, označované také jako trakční výtahy, mají kabinu zavěšenou na soustavě lan. Tažení kabiny vedené mezi vodítky je zajišťováno třecí silou na lana přes trakční kotouč výtahového stroje, přičemž pohyb kabiny může být ulehčován vyvažovacím závažím.U všech typů trakčních výtahů může být zajištěn maximální komfort jízdy pomocí kvalitních výtahových strojů a frekvenčně řízeným pohonem.

Elektronicky řízené pohony výtahových strojů umožňují plynulou jízdu, energetickou úsporu a prodlužují životnost. Vyrábíme a dodáváme trakční výtahy o nosnosti od 150 kg do 10 tun. Tyto výtahy mohou být se strojovnou umístěnou nad šachtou, nebo vedle šachty, případně bez strojovny, kde je výtahový stroj umístěn ve výtahové šachtě, a to hlavně v objektech, u kterých nelze stavebně řešit strojovnu.

Hydraulické stroje

Výtahy s hydraulickým pohonem jsou nejčastěji instalovány do objektů se dvěma až šesti stanicemi s výškou zdvihu do 22 metrů a rychlostí max. 0,80m/s. Vyznačují plynulou jízdou a tichým chodem. Zdvihací sílu zde dodává elektricky poháněné čerpadlo, které dopravuje hydraulický olej do přímočarého hydromotoru působícího přímo nebo nepřímo na klec.

V případě, že je hlava pístu připevněna přímo k nosné konstrukci klece nebo s její kostrou, hovoříme o přímém pohonu. Pokud je ale hlava pístu spojena s klecí nebo její kostrou prostřednictvím lan, jedná se o nepřímo poháněný hydraulický výtah. Přímo poháněné hydraulické výtahy jsou instalovány zpravidla do menších zdvihacích výšek než je tomu u výtahů s nepřímým pohonem.

Díky malému nároku na prostor a jednoduché montáži získávají hydraulické výtahy stále lepší pozici na trhu. Koncepce hydraulických výtahů umožňuje umístit hydraulický agregát (a tedy i strojovnu) prakticky kdekoli poblíž šachty. Další využití hydraulických výtahů najdeme v průmyslových objektech jako výtahů nákladních, popř. při řešení atypických zakázek, zejména ve stávajících budovách.