Modernizace výtahů

Modernizace výtahů je jasnou volbou pro dodržení veškerých norem a legislativy. Od roku 2012 se bezpečnost výtahů řídí předpisy Evropské unie, které se zaměřují na bezpečnostní rizika a kvalitu dopravy. Výtahy vyrobené před rokem 1992 svojí konstrukcí nesplňují všechny bezpečnostní parametry a ani výtahy od roku 1999 se těchto rizik nezbavily. Podle současné legislativy je povinností provozovatele tyto rizika snižovat, v ideálním případě je zcela odstranit.

Proč modernizovat výtah?

Je legislativa a normy Evropské unie jediným důvodem, proč modernizovat výtah? Jistě, že ne. Modernizace neznamená jen nový vzhled, ale především bezpečnější a spolehlivější dopravu a v neposlední řadě také nižší náklady na provoz. Díky novému mikroprocesorovému pohonu je jízda plynulejší, je vytvořen bezbariérový přístup, estetičtější vzhled zútulňuje kabinu a také se snižují výdaje na údržbu. Díky modernizaci se provádí celá řada dalších úprav, které zvyšují komfort dopravy i kvalitu výtahu.

Modernizace a rekonstrukce výtahů

V oblasti modernizace a rekonstrukce výtahů nabízíme individuální přístup při řešení problému. Součástí nabídky je bezplatná poradenská činnost při navrhování výměny stávajících výtahů, bezplatná prohlídka stávajícího výtahu revizním technikem a zpracování cenové nabídky. Samotná modernizace probíhá buď celkově nebo po částech, kdy je vyměněna například kabina, strojovna nebo jednotlivé díly.

Rekonstrukce výtahů

Nebojte se svěřit váš výtah do našich rukou! Během úprav z výtahové kabiny vytvoříme útulnou místnost s maximálním důrazem na kvalitu i bezpečnost. Pokud plánujete opravy a rekonstrukce vašeho výtahu, obraťte se na odborníky, kteří s tímto oborem strávili více jak dvacet let!