Servis výtahů

Společnost MSV výtahy a.s. provádí servis všech typů výtahů podle platných předpisů a norem (ČSN 27 4002, ČSN 27 4007 a ČSN EN 130 15). V současné době je v naší péči více než 1000 výtahů.

Pro smluvní zákazníky MSV výtahy a.s. je připravena servisní zelená linka pro havarijní službu, která je v provozu 24 hodin denně.

Servis výtahů a další služby

Disponujeme rozsáhlým skladem nových i zánovních náhradních dílů, proto můžeme opravovat i starší typy výtahů za příznivé ceny. V rámci servisu výtahů nabízíme tyto služby:

servis
 • Nouzové vyproštění osob
 • Pravidelná preventivní údržba včetně mazání
 • Odstraňování běžných provozních poruch
 • Opravy po revizích, odborných zkouškách a inspekčních prohlídkách
 • Provozní prohlídky
 • Odborné prohlídky
 • Odborné zkoušky
 • Zajištění inspekční prohlídky nezávislým kontrolním orgánem
 • Školení obsluhy výtahů u provozovatele
 • Technická výpomoc
 • Poradenství

Servis výtahů a havarijní služba

Pro smluvní zákazníky MSV výtahy a.s. máme připravenou linku na hlášení poruch, která funguje od pondělí do neděle v čase od 7:00 do 20:00. Servis pro ostatní zákazníky provádíme pouze po předchozí dohodě a na základě písemné objednávky. Máme v Hradci Králové i v celém východočeském regionu celou řadu zkušených techniků, kteří jsou na lince k dispozici 24 hodin a 7 dní v týdnu.

Hlášení poruch

+420 495 545 220
+420 606 766 356

Pro objednání servisních služeb kontaktujte: msv-vytahy@msv-vytahy.cz