Hydraulické výtahy

hydraulicky-vytah

Hydraulické výtahy se vyznačují plynulou jízdou a tichým chodem. Jejich předností je menší nárok na prostor,  jednodušší montáž a nižší pořizovací cena. Koncepce hydraulických výtahů umožňuje umístit hydraulický agregát (a tedy i strojovnu) prakticky kdekoliv poblíž šachty, z tohoto důvodu jsou hydraulické výtahy vhodné do prosklených výtahových šachet.

Hydraulický pohon výtahu

Výtahy s hydraulickým pohonem jsou nejčastěji instalovány do objektů se dvěma až šesti stanicemi s výškou zdvihu do 22 metrů a rychlostí maximálně 0,62 m/s. Zdvihací sílu zde dodává elektricky poháněné čerpadlo, které dopravuje hydraulický olej do přímočarého hydromotoru působícího přímo nebo nepřímo na klec.

Druhy hydraulických pohonů u výtahů

V případě, že je hlava pístu připevněna přímo k nosné konstrukci klece nebo k jejímu, hovoříme o přímém hydraulickém pohonu. Pokud je hlava pístu spojena s klecí nebo její kostrou prostřednictvím lan, jedná se o nepřímo poháněný hydraulický výtah. Přímo poháněné hydraulické výtahy jsou instalovány zpravidla do menších výšek, než je tomu u výtahů s nepřímým pohonem.

Využití hydraulických výtahů

Hydraulické výtahy mají široké využití. Najdeme je jak u panelových domů, tak v průmyslových objektech (např. průmyslové výtahy), popř. se hodí pro řešení atypických zakázek, zejména ve stávajících budovách.

Pokud chcete získat více informací o hydraulických výtazích, neváhejte nás kontaktovat.