Odborná prohlídka

Zajišťujeme provedení odborné prohlídky podle ČSN 27 4002. Tento typ prohlídek se provádí u výtahů určených k přepravě osob, nebo osob a nákladů v intervalu jednou za tři měsíce. Pokud je výtah určen pouze k přepravě nákladů, provádí se odborná prohlídka jednou za šest měsíců.

Co odborná prohlídka obnáší?

Během této prohlídky jsou vyzkoušené všechny bezpečností prvky, komponenty a ostatní zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace. Prohlídku provádí revizní technik a posuzuje stav výtahu podle doby jeho výroby.

Během globálního posouzení výtahu, které je řízené normou Bezpečnostní předpisy pro výtahy - provoz a servis výtahů, zajišťuje MSV výtahy a.s. podle stanovených termínů. Díky interní propracované databázi a spolehlivému týmu zajišťujeme odborné prohlídky včas a důkladně. Pokud máte nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat. Budeme se rádi věnovat každému dotazu.