Odborná zkouška

Odborná zkouška se řídí ČSN 24 4007, podle které se zkouška výtahu provádí jednou za tři roky, a to v případě, pokud se jedná o výtah určený k přepravě osob, nebo osob a nákladů. U výtahů určených pouze k přepravě nákladů je interval prodloužen na šest let.

Na co se odborná zkouška zaměřuje?

Odborná zkouška posuzuje výtah dle norem platných v době uvedení výtahu do provozu. Během odborné zkoušky se ověřují funkce a způsobilost výtahu k dalšímu provozu. Zkouška se týká také prověření elektrického zařízení a zaručení bezpečné jízdy. Výtahy se řadí mezi vertikální dopravní prostředky, kdy je za pomoci zdvihacích zařízení řízena doprava. Pro zajištění bezpečné přepravy osob i nákladů patří mezi samozřejmé služby zajištění profesionální odborné zkoušky.

Protokol o provedení odborné zkoušky

Zkoušku provádí zkušební technik servisní firmy, po provedení zkoušky je vypracován protokol se stanoveným závěrem a doporučením. Protokol slouží jako závěr o způsobilosti výtahu k dalšímu provozu. Tento záznam dále obnáší i termín další odborné zkoušky i inspekční prohlídky.

Máte zájem dozvědět se více? Kontaktujte nás, rádi se s vámi podělíme o své znalosti i zkušenosti.