Inspekční prohlídka

Inspekční prohlídka se provádí na základě ČSN 27 4007. Jedná se posouzení technického stavu výtahu inspekčním orgánem za účelem vyhodnocení bezpečnosti úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se rizik podle ČSN EN 81-80 a stanovení konstrukčních opatření k jejich odstranění.

První inspekční prohlídka se provádí u nových výtahů děvět let od uvedení do provozu. Následné, opakované inspekční prohlídky se dále provádějí každých šest let. U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů nejsou termíny a lhůty inspekčních prohlídek stanoveny.

Majitel výtahu je zodpovědný za jeho stav a provoz. MSV výtahy vám zajistí kvalitní servis, pravidelnou údržbu a především bezpečné fungování výtahů. Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na nás, rádi zpracujeme každé vaše přání.